Bloggare och deras samarbeten online

Bloggare är eftertraktade bland företag

Bloggare har på senare år visat sig vara skickliga marknadsförare. Med deras många följare är bloggare hett villebråd bland företag. Landets största bloggare har alltid erbjudanden att fundera över, ofta fler än de hinner tacka ja till. Näthandelsjätten Tradera har under åren haft nära samarbeten med flera av våra största bloggprofiler, däribland Kenza och Petra Tungården.

Det var 2010 som Tradera lanserade konceptet Bloppis med videobloggtjänsten Videofy.me. Konceptet Bloppis går att känna igen i Traderas klassiska auktioner, med den skillnaden att bloppisar är en kombination av auktioner och bloggar. Hos unga kvinnor är bloggare den huvudsakliga källan till inspiration, vilket innebär att bloggare i viss mån blivit förebilder.

Konceptet Bloppis handlade naturligtvis om att driva trafik; dels till Tradera och dels till Videofy.me. När det begav sig handplockade Tradera bloggare som fick äran att producera egna reklamfilmer under Traderas fana, vilka syftade till att uppmärksamma det nya konceptet. Reklamfilmerna släpptes sedan på Videofy.me.

Eftersom kläder alltid varit en av Traderas största marknader föll det sig naturligt att samarbete inleddes med några av landets största bloggprofiler; det är allmänt känt att bloggare är modemedvetna och har stort inflytande på trender. Elva bloggare fick äran att bedriva bloppis på Tradera, Foki och Kenza var två av dem. Petra Tungården en annan.

Med bloppisar nådde Tradera en modemedveten och yngre målgrupp. Tradera och bloppisar passade dem som hand i handske, eftersom många av dem inte är köpstarka. Secondhand är dessutom miljövänligt och ligger därför i tiden. Traderas koncept var därför inte endast för egen vinning, utan även för miljön.

För unga kvinnor visade det sig vara mer accepterat att köpa bloggares förlagda kläder än andras. Förhoppningsvis innebar bloppisarna att attityden angående secondhand förändras i och med bloppisar, det skulle i sådana fall ha positiva effekter på världen vi lever i. Bloppisarna var på ett sätt en motreaktion mot konsumtionssamhället.

bloggare